Trung tâm Bảo hành Miền Bắc

 Địa chỉ: TTTM Chợ Mới Tam Hiệp – Huỳnh Cung – Thanh Trì – Hà Nội

Số điện thoại Bảo hành: 1900 0125

Trung tâm Bảo hành Miền Nam

Địa chỉ: Số 69 Trịnh Hoài Đức – Phường Hiệp Phú – Quận 9 – Tp Hồ Chí Minh

Số điện thoại Bảo hành: 1900 0125